Poškozené životní prostředí

Jakmile se dostaly chemikálie jednou do životního prostředí, začaly se problémy kanalizace týkat i vesnice, která byla do té doby těchto civilizačních „vymožeností“ ušetřena. Proto se začala společnost m,nohem více starat o zajištění nejen nezávadné pitné vody ve vesnicích, ale také o spolehlivou a bezpečnou likvidaci odpadových splaškových vod také na vesnicích.

Role EU

V oblasti ochrany životního prostředí se nachází snad jediný pozitivní přínos našeho vstupu do Evropské unie. Přísnější normy a evropské peníze rozhýbaly výstavbu nejen vodovodů, ale i sítí odpadních vod, ale i stavbu čističek těchto vod. Nejen města, ale i venkovské oblasti tak začaly mít šanci udělat něco se svým znečištěným životním prostředím a zvýšit úroveň hygieny na vyšší stupeň.