Běžný provoz malého motocyklu

Výcvik v naší autoškole poskytujeme žákům už od 15-ti let, při výuce pro jízdu na malých motocyklech, skupina M (do 45 km rychlosti). Bez obav se naučíte orientovat v provozu bezpečně a podle pravidel. I k tomuto kurzu patří teoretická příprava, bez které se na silnici neobejdete. Testy a přípravu na testy můžete vstřebávat postupně z našich materiálů, tak abyste byli připravení na zkoušky po teoretické i praktické stránce.

Silniční pravidla pro řidičské oprávnění

Poskytujeme materiály pro teoretickou přípravu zdarma. Konzultace probíhají u nás, studovat můžete formou samostudia a závěrečné zkoušky z teorie probíhají také v našich prostorách, za účasti zkoušejícího. Na hodiny jízdy docházíte v domluvených hodinách ke svému učiteli jízdy. Hodiny probíhají v běžném městském provozu, abyste byli připraveni na veškeré situace, se kterými se budete na silnicích setkávat.